Training Evenementen Zorgverlener cat 2

Grote evenementen zijn tegenwoordig erg populair. Jaarlijks zijn er meer dan 1000 festivals in Nederland met meer dan 20 miljoen bezoekers. Zulke massa evenementen kennen zekere risico's voor de veiligheid van het publiek. Naast veel voorkomende verwondingen zijn er ook regelmatig alcohol- en drugsincidenten. Volg daarom je training tot gecertificeerde Evenementen Zorgverlener categorie 2. Dan reageer je snel en verantwoord bij (massa)evenementen.

Gespecialiseerde hulpverlening bij evenementen

Als gecertificeerde Evenementen Zorgverlener categorie 2 leer je een specifieke zorgtaak:  

  • Controle van alle aandachtspunten tijdens de voorbereiding van een evenement
  • Crowd management door het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van evenementen
  • Omgang met agressief en ander afwijkend gedrag van evenement bezoekers
  • Samenwerken met gespecialiseerde medische hulpverleners en met de professionele hulpverleners
  • Acute zorg bij overmatig alcohol- en drugsgebruik
  • Acute zorg bij oververhitting of onderkoeling

Acute Zorg in geval van een terroristische aanslag

Je wordt voorbereidt op bijzondere omstandigheden zoals een terroristische aanslag. In zulke situatie's is het niet de vraag óf het gebeurt maar wanneer, waar en hoe. Op dat moment heb je mogelijk te maken met meerdere slachtoffers tegelijkertijd. Dat betekent snel en adequaat communiceren met de professionele hulpdiensten, triage en de inzet van onorthodoxe (verband)middelen. 

Meer weten over de opleiding Evenementen Zorgverlener cat 2? Neem dan contact met me op